Ontdekkingstochten

thuis, in scholen, verenigingen, rusthuizen, of in het bedrijf

Creatieve Meditatie

CREATIEVE MEDITATIE MET HET MAKEN VAN DE 'GOD'S EYES' VAN DE HUICHOL

Met behulp van gekleurd wolgaren èn twijgjes of stokjes stel je je eigen ‘gods oog’, een zg. poort naar een andere dimensie, samen; geïnspireerd op de religieuze cultuur van de Huichol Indianen wonende aan de rand van Mexico.

Door intuïtief kleuren te kiezen en steeds dezelfde beweging te herhalen – eventueel gekoppeld aan persoonlijke, innerlijke wensgebeden –, tijdens het maken van je god’s eye, ledigt het hoofd zich stapsgewijs van mogelijke zorgen en bereik je een zekere vorm van ontspanning en rust.

   Basics Didgeridoo Spelen

Leer de basics van didgeridoo spelen in al zijn facetten en ervaar zelf de magie en exotiek van zijn (boven)aardse tonen en trillingen.

Onderricht van het bespelen van het Australische instrument van de aboriginals, didgeridoo, in al zijn basisfacetten met de daarbij horende circulaire ademhaling.

Voor wie interesse heeft voor het maken van buitengewone muziekklanken met een buitengewoon instrument van de Australische ‘aboriginals’, de didgeridoo of 'yedake'.

De didgeridoo of ‘didge’ is oorspronkelijk een blaaspijp gemaakt van eucalyptushout. Dit magisch instrument is gemaakt van een dikke boomtak op natuurlijke wijze uitgehold door termieten. Het kan 1 tot 1,5 meter lang zijn.

De ‘aboriginals’ spelen de didgeridoo begeleid met klapstokjes tijdens helingsceremonies en nachtelijke feestdansen, corroborees genaamd.Naar aanleiding van voorbije didgeridooworkshops kunnen na verloop van tijd ‘opfrissingsrondes’ georganiseerd worden, waarbij de gelegenheid geboden wordt elkaar opnieuw te ontmoeten en ervaringen rond de didgeridoo uit te wisselen en aan de praktijk te toetsen.

 


Opgelet: onderstaande video is enkel beschikbaar in het Frans en de uitleg over het didgeridoo spelen is humoristisch opgevat.
 'Dreamtime' Sound Relaxation

Dit is geïnspireerd op het ‘dreamtime beleven’ van de Australische aboriginals, waar in een andere bewustzijnsstaat de wereld nieuwe vorm gegeven wordt. Het is een gezonde mix van een unieke klank-, ademhalings- en droombelevenis waarbij je je al liggend of zittend met gesloten ogen op een klankreis laat meevoeren.

Al naargelang van elke persoon, volwassene of kind, met zijn eigen, unieke instelling en leefwereld kunnen klanken en trillingen op totaal verschillende wijzes geïnterpreteerd en gehoord worden. De luisteraar maakt eveneens de muziek en wisselt deze onderling uit met de zg. muzikant. Ieder vult het zelf in. Daar staat geen patent op. De klanken en trillingen komen voort van exotische instrumenten, klankschalen, boventonen en gezang met natuurstem.

 

 Chinese Zelfmassage

MeLeer, pas toe en ervaar zelf thuis of op de werkvloer de positieve uitwerkingen van massagetechnieken voornamelijk ontleend aan de Chinese massagediscipline Tuina (‘’tweenaa’’).

Chinese therapeutische massage tuina maakt een specifieke richting uit binnen de traditionele Chinese geneeskunde en is één der hoofdpijlers ervan naast acupunctuur, fytotherapie, voeding en taichi-qigong.

Tuina kan zowel therapeutisch als ontspanningsgericht zijn voor alle leeftijden: op basis van de manuele technieken worden meridianen en acupunctuurpunten m.b.t. spanning en ontspanning in lichaam en geest behandeld. De massage kan preventief werken, heft blokkades op en maakt je energie weer vrij.

   Qi Gong

QI GONG: CHINESE BEWEGINGS- & ADEMHALINGSLEER

Dank zij Qi Gong technieken en oefeningen leer je jezelf en je omgeving bewuster ervaren, waardoor je steeds meer voeling met je gezondheid krijgt. Qi Gong is één van de peilers van de traditionele Chinese geneeskunde (TCG).

Tijdens deze workshop leer je dank zij specifieke oefeningen en technieken bewuster omgaan met houding, ademhaling, beweging en intentie. Word je eigen lichamelijke en mentale energie gewaar en bereik een zeker evenwicht. Bij regelmatige toepassing van Qi Gong kan je op termijn een positieve invloed op je algemene gezondheid uitoefenen.

In het kader van deze workshop kan aan 15€ extra een dvd met de lesinhoud bekomen worden.

 


 Alternatieve Werk - Seminarie - Meeting Pauzes

Wil je binnen je bedrijf je medewerkers tijdens een seminarie verrassen met een ‘alternatieve pauze’? Dan kan je daarvoor zorgen door hen creatief kennis te laten maken met bijvoorbeeld het Australische blaasinstrument ‘didgeridoo’ te leren spelen, yin/yang relaxatietechnieken toe te passen, anders te leren ademhalen, massagekneepjes aan te leren, je hart en je geest en vastgeroeste concepten uit je lijf te drummen met pow wow en sjamanendrums of misschien wel volledig te ontspannen tijdens een ‘dreamtime’ klank-ligconcert. Wat meer info over ‘pow wow’:

Alvorens een zg. brainstorming meeting aan te vangen, waarvan je hoopt dat je van je medewerkers uiteindelijk toch alternatieve en conceptverruimende suggesties te horen krijgt voor bijvoorbeeld op te starten product- en/of marketingcampagnes, etc., nodig hen dan eerst eens uit om samen op een powwow drum te spelen en pas echt uit hun brein te stormen.

De trilling van dergelijke drum draagt immers het fysieke hart en de spirit van de speler èn brengt hem nauwer in contact met zichzelf, waardoor evenwicht en nieuwe inzichten kunnen bevorderd worden. Het drummen stelt je in staat om je los te koppelen van vastgeroeste gedachtenkaders en het volgende tijdstip vanuit nieuwe invalshoeken te benaderen.

De powwow is een jaarlijkse bijeenkomst van de ‘Indian Nations’ in de V.S.A. Zonder drum kan er helaas geen powwow zijn, omdat deze de hartslag en de levensgeest van de Indiaanse Naties draagt en uitstraalt.

Er wordt gezegd dat een vrouw de drum bij de Indianen heeft gebracht. Daarom huist er een vrouwelijke kracht in. Is de vrouwelijke kracht geen synoniem van vernieuwing en creativiteit?

Je kan een ‘Indiaanse’ trom op bijvoorbeeld een fysische en/of op een intuïtieve wijze beschouwen. Fysisch gezien is deze trom gewoonweg een houten, rond instrument waarover oorspronkelijk een dierenvel gespannen is. Met je handen maar ook met een 'drumstick' kan je erop slaan en een zeker herhaaldelijk ritme weergeven.

Het kan een aanleiding vormen om te zingen. Intuïtief gezien kan het veel meer zijn. Het is een instrument waarmee je je innerlijke kan uiten door erop te trommelen, maar ook door erbij te zingen. Je kan het uitvoeren met een bewuste intentie naar jezelf, geliefde(n), naaste(n), familie, voorouders, de natuur, mensen in nood ...

De drum/trom is meer dan een instrument, het is een medium om je te verbinden met jezelf, de omgeving, alles wat leeft, het universum, ... Je kan de trom voeden met je intentie, waterdruppels, tabak, ... De ronde vorm, en de cirkelvormige contouren kunnen de kosmos weergeven, de zon, de maan, een levenscyclus , een begin, een einde, de vier windrichtingen, de vier seizoenen, de balans tussen 'goed' en 'kwaad', ...

Je kan de boom die voor het hout gezorgd heeft, het dier die zijn huid heeft afgestaan, degene die de trom heeft vervaardigd, danken en eren...Intuïtief is de drum veel meer, energie, verbondenheid en deel van een kosmisch netwerk van drumspelers, mensen, handelingen en gebeurtenissen ...

Wij zijn allen deel van elkaar.

 

 

5 elementen voedingsadvies, soundwave, DragonTurtle Tuina massages Klankrelaxatie Voedingsadvies Workshops Ademhaling Coaching Stressbegeleiding Allergie Taalvorming Wellness Karel Vandersloten Nijverheidsstraat 3 Vilvoorde Geschenkbon Ontstressen Oosterse massage

Belangrijke Opmerking

Vanaf 5 deelnemers worden workshops gehouden.

Op locatie, thuis, op school, voor verenigingen,  of ook in het bedrijf.

De DragonTurtle Workshops kunnen in onderlinge afstemming op maat (inhoud, deelnemers, omvang, locatie...) uitgewerkt worden. Aldus kunnen de workshops zowel bestemd zijn voor jongeren als minder jongeren, voor scholen, voor bedrijven en voor bij je thuis.

Sommige, zoals bijvoorbeeld de 'dreamtime', ademhalingsmeditatie kunnen individueel geprogrammeerd worden.

Ademhalingsmeditatie

Dank zij ademhalingsmeditatie kan u zich opnieuw leren focussen op je ademhaling (buikademhaling wordt benadrukt) en hierdoor een ruimte van rust scheppen.

Stapsgewijs word je in staat gesteld om spanningen in je geest en/of lichaam op te sporen, af te bakenen en te reduceren. Afstand kunnen nemen van hetgeen zich binnenin en rondom jou afspeelt, vloeit hieruit voort.

Zweethut of Sweatlodge

Kom in confrontatie met jezelf terwijl je vier zweetrondes uitzweet en jezelf reinigt in volledige duisternis en met roodgloeiende stenen middenin. Temidden van de natuur in een klaargemaakte 'zweethut'.

Op zijn minst een unieke zweetervaring, anders dan in een sauna ... .

Concentratie en Alertheid

Concentreer je beter dankzij je ademhaling. Door je opnieuw te leren focussen op je ademhaling kan je stapsgewijs spanningen in je geest en of/lichaam opsporen, afbakenen en reduceren en beheren. Je schept zo een ruimte van rust om zowel met innerlijke gewaarwordingen als externe gebeurtenissen in je leven alerter en vlotter om te gaan.

'DreamTime' Sound Relaxation

Gun je mederkers of team een gelegenheid om spanningen en negatieve stress van zich af te gooien door zich in een klankbad van trillingen en unieke gewaarwordingen onder te dompelen en zich te laten meevoeren op een droombelevenis ...

Stoelmassage op de Werkvloer

Buiten de praktijk om bied je met een DragonTurtle goed-gevoel-stoelmassage’ de mogelijkheid de heilzame effecten van de Chinese massagevorm Tuina te beleven en te benutten voor zowel het welzijn van je medewerkers als, last but not least, van je bedrijf.

Goed functionerende werknemers – zowel op lichamelijk als mentaal vlak - vormen immers de basis van een stevige onderneming.

De zgn. stoelmassage gebeurt op basis van manuele technieken waarbij specifieke acupunctuurpunten en energiebanen m.b.t. spanning/ontspanning in geest en lichaam behandeld worden. Zij werkt preventief, heft blokkades op en maakt energie weer vrij om bijvoorbeeld op positievere wijze met stress te kunnen omgaan en efficiënter te functioneren op de werkvloer.

Neem de optie in beschouwing je personeel extra te ondersteunen in haar taken. Zelfs tijdens een deelname aan een beurs kan de faciliteit van een stoelmassage service gunstig zijn voor het standpersoneel, maar ook voor het potentieel cliënteel. Overweeg de formule.

Geschenkbons DragonTurtle

Schenk je medewerkers als beloning en waardering voor hun geleverde prestaties, als een bonus voor hun anciënniteit, ... een geschenkbon voor één van de wellness behandelingen zoals massages, klankrelaxatie ... die je bij DragonTurtle kan genieten, in de praktijk of thuis op afspraak.

Deze bons zijn een jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.

Contacteer ons voor meer info !

Zie ook onze 'Tarieven'.